Proiectul Fondator s-a desfășurat în perioada 2007-2011 și a avut drept scop principal înființarea de 4 noi Agenții pentru Management Energetic în Europa.
Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM) este o entitate juridică independentă stabilită ca ONG la inițiativa Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Intelligent Energy Europe co-finanțată prin Grantul EIE/TYPE2/06/159/SI2.442669.
Programul Intelligent Energy – Europa (IEE) a oferit o mână de ajutor pentru organizațiile care doresc să îmbunătățească durabilitatea energetică. Lansat în 2003 de către Comisia Europeană, programul a făcut parte dintr-un impuls larg, pentru a crea un condițiile unui viitor cu utilizarea inteligentă a energiei pentru noi toți. Acesta a sprijinit eficiența energetică a UE și a politicilor în domeniul energiei regenerabile, în vederea atingerii obiectivelor UE 2020 (20% reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea cu 20% a eficienței energetice și de 20% a energiei regenerabile în consumul energetic al UE).IEE a creat condiții mai bune pentru un viitor energetic mai durabil în domenii variate precum energia regenerabilă, clădirile eficiente din punct de vedere energetic, industrie, produse de consum și de transport.Așteptarea a fost că prin a face acest lucru, Europa ar stimula, de asemenea, competitivitatea, securitatea aprovizionării cu energie, și inovarea pentru anii ce vor urma.
Programul IEE a oferit finanțare pentru peste 80 de agenții de energie locale și regionale, care ajută comunitățile locale din întreaga UE. Agențiile sunt organisme independente care oferă suport comunităților locale în definirea și implementarea politicilor privind energia și dezvoltarea durabilă.
Ce fac, de obicei, agențiile?
Agențiile furnizează servicii atât utilizatorilor și autorităților publice, inclusiv:
  • consiliere independentă și orientare pentru utilizatorii de energie;
  • suport tehnic și consultanță politică autorităților publice;
  • acestea acționează ca un canal de informații între factorii de decizie din UE și utilizatorii și autoritățile publice.

Site-ul web ManagEnergy oferă mai multe detalii despre locație, contacte și link-uri către site-urile tuturor agențiilor de energie din Europa.

Fondatorii AEEPM

Consorțiul European pentru proiectul Fondator

Proiectul Fondator a avut ca scop înființarea a 4 noi Agenții pentru Managementul Energiei în Europa.

Pentru buna desfășurare a proiectului și pentru a asigura diseminarea europeană a rezultatelor și schimbul de bune practici la nivel european a fost format un Consorțiu European în care Diputation Provincial de Cordoba (Spania) a avut rolul de coordonator al consorțiului format din: