OS1

Îmbunătățirea actului administrației publice prin inventarierea setului de politici publice existente în domeniul eficienței energetice și prin dezvoltarea unui instrument de evaluare (sistem de indicatori)

OS2

Îmbunătățirea dialogului dintre AEEPM , ONG-uri, parteneri sociali și instituții abilitate prin intermediul unor consultări publice privind Legea Eficientei Energetice

OS3

Dezvoltarea capacității unui număr de 4 ONG-uri și 8 parteneri sociali (sindicate și patronate) printr-o serie de instruiri în domeniul politicii energetice, bugetelor locale, responsabilității sociale – RSC, dezvoltării durabile, egalității de sanse și nediscriminării precum și dezvoltarea de rețele europene (CEESEN.org)

OS4

Promovarea unei politici alternative la legea eficienței energetice prin intermediul unei campanii de advocacy