Rezultat 1

Management eficient al proiectului; raportări realizate în cadrul proiectului; o evidența clară și distinctă a cheltuielilor efectuate; măsuri de informare și publicitate respectate și implementate; proceduri de achiziții efectuate conform legislației în vigoare

Rezultat 2

Instrumente independente de evaluare a politicilor publice existente în domeniul eficienței energetice (o metodologie de evaluare a setului de politici publice în domeniul eficienței energetice și un raport de evaluare a politicilor publice în domeniul eficienței energetice)

Rezultat 3

40 de persoane aparținând ONG-urilor și partenerilor sociali instruite în domeniile urmatoare: etapele de dezvoltare și implementare ale PAED-urilor, bugete locale, teme orizontale + RSC + procesul de elaborare a politicilor publice alternative – 8 sesiuni de instruire organizate

Rezultat 4

Mecanisme de consolidare a dialogului social îmbunătățite – un numar de 8 workshopuri regionale

Rezultat 5

O politică publică alternativă în domeniul eficienței energetice elaborată și acceptată

Rezultat 6

O politică publică alternativă în domeniul eficienței energetice promovată