Expert Politici Publice si Responsabil Grup Tinta 
– domeniul eficienta energetica

Job Description: Expert Politici Publice si Responsabil Grup Tinta 
Codul ocupaTiei: Inspector de specialitate in administratia publica, cod COR: 242203

Cerinte:
studii superioare de specialitate de lunga durata, -experienta in politici publice;

Atributii:

– Asigura activitatile de identificare a membrilor grupului tinta,realizeaza inscrierea acestora in GT ,tinand permanent legatura cu acestia.

– Participa direct la atingerea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale proiectului;

– Contribuie la realizarea metodologiei de evaluare a setului de politici publice in eficienta economica

– Contribuie la elaborarea setului de indicatori de monitorizare a implementarii unei politici publice alternative;

– Contribuie la elaborarea raportului de evaluare a unei politici publice alternative;

– Modereaza cele 8 workshopuri, contribuind la propunerea temelor de discutii;

– Colecteaza si centralizeaza fact-sheeturile si depozitiile in cadrul celor 8 workshopuri;

– Contribuie la promovarea propunerii de politica publica alternativa;

————————————-

A 4.2 Dezvoltarea de retele tematice si constituirea GIL-urilor

Cele 40 de persoane participante la sesiunile de instruire vor fi invitate sa se alature si sa se inscrie in reteaua europeana CEESEN.org care reprezinta un toolbox la nivel european de exemple de bune practici in domeniul eficientei energetice. CEESEN.org reprezinta o platforma de discutii la nivel european in domeniul energiei energetice. Unul dintre scopurile platformei este acela de a oferi informatii cu privire la politicile si strategiile din domeniul energetic, incluzand informatii cu privire la masurile de asigurare a masurilor de sustenabilitate si eficienta energetica de la nivel national si international. Fiecare membru participant la instruire va fi asistat in crearea unu cont in aceasta retea, in urma obtinerii acordului si manifestarii disponibilitatii acestuia. La nivel local se va urmari constituirea unor grupuri de initiativa locala (GIL) in cadrul a min. 20 de comisii de dialog social de la nivelul prefecturilor si primarii (acolo unde e cazul) care vor primi informatii sub forma de newslettere periodice cu privire la importanta eficientei energetice, modificarile propuse in cadrul proiectului referitoare la Legea Eficientei Energetice si cu privire la importanta si la necesitatea acestor modificari. GIL-urile vor fi coordonate de catre Expertii Politici Publice si Gestionare GT.

 

A 5.1 Analiza beneficiarilor

Expertii Politici Publice si Gestionare GT impreuna cu membrii echipei de proiect vor realiza intr-o prima faza analiza beneficiarilor – acele comunitati si grupuri sociale vizate direct sau indirect de implementarea unei alternative de politica publica. In realizarea analizei, vor fi avute in vedere urmatoarele categorii:
-consumatorii si categoriile de cetateni implicate;
– sindicatele si patronatele;
– sectorul asociativ – ONG-urile;
-sectorul public – diferite niveluri ale administratiei publice;
Pentru descrierea beneficiarilor vor fi folosite mai multe tipuri de indicatori si se va analiza modul in care acestia ar putea fi afectati pozitiv sau negativ de o anume propunere de politica pubica.

 

A 5.2 Realizarea Planului de Actiune

In luna 14 a proiectului se va elabora de catre membrii echipei de proiect planul de actiune in structura caruia va fi precizat cadrul institutional prin care s-ar putea implementa propunerea de politica publica. Planul de actiune reprezinta un mod de planificare a activitatilor a caror realizare va contribui la implementarea variantei de solutionare propusa in cadrul propunerii de politica publica alternativa. Planul de actiune va descrie activitatile ce se vor desfasura si succesiunea logica a acestora termenele de realizare, previziunile privind costurile implicate, institutiile responsabile in procesul de implementare si planificare. Vor fi precizate termenele de realizare a rapoartelor si activitatile specifice evaluarii si monitorizarii.

 

A 5.3 Formularea politiciii publice alternative la Legea Eficientei Energetice

Va fi descrisa pe scurt nevoia identificata in urma derularii tuturor activitatilor din cadrul proiectului, va fi precizat scopul, obiectvele generale si specifice, vor fi descrisi beneficiarii si vor fi propuse variantele de solutionare. Se va redacta Agenda Legislativa a Coalitiei de ONG-uri si Parteneri Sociali si o vor supune atentiei institutiilor.

Membrii echipei de proiect vor colecta toate documentele elaborate in cadrul consultarilor publice (cele 8 workshopuri- cele 8 drafturi de propunere de politica publica in domeniul energiei), sesiunilor de instruire(proiectele practice ale cursantilor) si pe baza Planului de Actiune vor formula textul propunerii de politica publica care va fi supus spre acceptare- se va constiui un portofoliu cu toate propunerile elaborate in cadrul proiectului de catre membrii GTului precum si de catre echipa de proiect impreuna cu Expertii Politici Publice si Gestionare GT. Se va depune spre acceptare propunerea de politica publica a Solicitantului (ONG) si in spate va fi sustinuta de portofoliul realizat de catre membrii GT-ului.

 

 

Aplicantii sunt rugati sa trimita CV + scrisoare de intentie la adresa poca113125@gmail.com
In atentia dlui. Antonio Alexandru Costea – Project Manager