Responsabilități GIL-uri

Reprezentanți ai autorităților locale, sindicate și organizații patronale, precum și ONG-uri care au participat la sesiunile de workshop și instruire organizate de Asociația AEEPM în fiecare regiune se vor regăsi într-unul din cele 21 de GIL-uri formate în cadrul proiectului POCA 113125 prezentate aici.

Astfel constituiți, reprezentanții autorităților publice locale și cei ai partenerilor sociale au menirea să întărească dialogul social privind eficiența energetică și protecția mediului, interacționând în vederea:

  • consolidării dialogului social printr-un proces voluntar de informare, consultare și negociere în vederea stabilirii de acorduri în probleme de interes comun privind eficiența energetică și protecția mediului;
  • creșterii nivelului de informare prin comunicarea de date relevante, de măsuri și procedee de bune practici între membrii fiecărui GIL;
  • încurajării consultării și schimbului de opinii în cadrul dialogului social privind problemele legate de eficiența energetică și protecția mediului;
  • contribuirii active la promovarea politicii publice propuse prin proiect, ca obiectiv imediat, concret și măsurabil.

Componența GIL-urilor a fost gândită atât în funcție de participarea la evenimentele organizate de AEEPM în fiecare zonă de dezvoltare, cât și în funcție de reprezentativitatea și diversitatea partenerilor implicați în fiecare grup în parte.

Activitatea GIL-urilor este independentă față de cea a autorităților publice, dar poate fi complementară și poate consolida inițiativele autorităților prin activitățile de consultare și dezbatere.

Toate cele 21 de GIL-uri formate în cadrul proiectului POCA 113125 au caracter informal, fiind constituite ca niște colective locale de lucru, și au ca principal scop schimbul de idei, dialogul și interacțiunea pentru promovarea de bune practici în domeniul eficienței energetice și a protecției mediului.

Dezvoltarea de rețele tematice și constituirea GIL-urilor

Asociația Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului a încheiat cu succes sesiunile de dezbatere, consultări și sesiuni de instruire din cadrul proiectului ”POLITICI PUBLICE ALTERNATIVE PENTRU DEZVOLTAREA PLANURILOR DE ACȚIUNE DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ”.

Cele 40 de persoane participante la sesiunile de instruire vor fi invitate să se alăture și să se înscrie în rețeaua europeană CEESEN.org care reprezintă un toolbox la nivel european de exemple de bune practici în domeniul eficienței energetice. CEESEN.org reprezintă o platforma de discuții la nivel european în domeniul energiei energetice. Unul dintre scopurile platformei este acela de a oferi informații cu privire la politicile și strategiile din domeniul energetic, incluzând informații cu privire la măsurile de asigurare a măsurilor de sustenabilitate și eficiență energetică de la nivel național și internațional. Fiecare membru participant la instruire va fi asistat în crearea unu cont în aceasta rețea, în urma obținerii acordului și manifestării disponibilității acestuia.

La nivel local, se va urmări constituirea unor grupuri de inițiativă locala (GIL) în cadrul a min. 20 de comisii de dialog social de la nivelul prefecturilor și primăriilor (acolo unde e cazul), care vor primi informații sub forma de newslettere periodice cu privire la importanța eficienței energetice, modificările propuse în cadrul proiectului referitoare la Legea Eficienței Energetice și cu privire la importanța și la necesitatea acestor modificări.

GIL-urile vor fi coordonate de către Experții Politici Publice și Gestionare GT.

Propunere de politică publică - draft

conform prevederilor HOTĂRÂRII nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările și completările ulterioare
Descarcă documentul

Analiza Cost-Eficacitate

pentru identificarea de noi alternative viabile la politicile publice din domeniul energetic - variantă finală
Descarcă documentul

Raport de evaluare a politicilor din domeniul eficienței energetice

Versiune finală - noiembrie 2018
Descarcă documentul