COMUNICAT DE PRESĂ

 Legea Eficienței Energetice sub lupă, în mai la Timișoara

Proiectul „Politici publice alternative pentru dezvoltarea Planurilor de Acțiune de eficientizare energetică” vine la Timișoara, între 7 și 10 mai a.c. cu o nouă sesiune de workshop și instruire pentru autorități, instituții publice și parteneri sociali

 

În perioada 7-10 mai 2019, Asociația Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului organizează la Timișoara o nouă sesiune de evenimente de tip workshop și instruire din cadrul proiectului Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică – SIPOCA 230 / MySMIS 113125, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

Dedicate informării și instruirii reprezentanților autorităților locale și instituțiilor publice, precum și ONG-urilor și partenerilor sociali, evenimentele vizează deopotrivă creștere capacității actorilor sociali și a instituțiilor de a dezvolta și implementa planuri de acțiune locale pentru creșterea eficienței energetice, precum și în crearea unei baze solide de dezbatere și consultări privind  îmbunătățirea Legii Eficienței Energetice și a modalităților de aplicare a acesteia.

 

Conform legislației în vigoare, ”îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, iar promovarea, educarea și cooperarea în vederea dezvoltării mecanismelor, instrumentelor și modalităților de creștere a eficienței energetice devin o prioritate. În acest context, proiectul Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică vine să completeze gama de soluții care să răspundă nevoilor de la nivel local a partenerilor insituționali și sociali direct interesați de transpunerea în practică a Legii Eficienței Energetice și a corelativelor acesteia.

 

Noua sesiune de evenimente organizate de AEEPM la Timișoara va debuta, marți 7 mai, cu un workshop regional în cadrul căruia vor fi evidențiate punctele de vedere cu privire la Legea Eficienței Energetice în vigoare cu scopul de a colecta opinii și puncte de vedere cu privire la problemele generate de forma actuală a legii și de a identifica soluții de surmontare a acestor probleme.

 

Evenimentele vor continua cu trei sesiuni de instruire dedicate instruirii participanților privind importanța PAED-ului (Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă) și a modului de transpunere a prevederilor acestuia în legislație cu accent pe:

  • implicarea stakeholderilor, inventarierea gazelor de sera, achizițiile publice verzi, cladiri, transporturi, deșeuri, apă, măsuri, ș.a.;
  • modul de construire a bugetelor locale și importanța acestora în procesul de îmbunătățire a PAED-ului;
  • dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, responsabilitate socială corporatistă și procesul de elaborare a alternativelor la politicile publice.

 

Evenimentele se vor desfășura la Hotel Streliția, Strada Simion Bărnuțiu 44, Timișoara, de la 10.00 la 16.00 în prima zi și de la 10.00 la 19.45 în zilele următoare.

 

Programul complet al evenimentelor poate fi consulat pe site-ul https://www.managenergy.ro/poca113125 sau pe pagina de Fecebook a proiectului: https://www.facebook.com/poca113125/

 

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați la adresa de email:

poca113125@gmail.com

 

CONTACT: Izabella Ghiță, Expert Comunicare, tel: 0723241760