Autoritățile locale, partenerii sociali și ONG-urile din nord-estul țării sunt așteptați la noi sesiuni de instruire și dezbateri privind Legea Eficienței Energetice, în iunie, la Suceava

În perioada 4-7 iunie 2019, Asociația Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEMP) organizează la Suceava o nouă sesiune de evenimente de tip workshop și instruire din cadrul proiectului Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică – SIPOCA 230 / MySMIS 113125, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Reprezentanții autorităților locale, instituțiilor publice și partenerilor sociali din județele din nord-estul țării, precum Suceava, Iași, Botoșani, Vaslui sau Bacău, sunt așteptați să participe la dezvaterile și sesiunile de instruire organizate de specialiștii în politici publice și dezvoltare de planuri de acțiune pentru eficiență energetică ai AEEMP.

Una din prioritățile acestor sesiuni este punerea în dezbatere a modalității de transpunere a Legii Eficienței Energetice și posibilitățile de a dezvolta planuri de acțiune și policiti publice alternative în domeniul energetic, proiectul având are ca obiectiv creștere capacității actorilor sociali și a instituțiilor de a dezvolta și implementa planuri de acțiune locale pentru creșterea eficienței energetice, precum și crearea unei baze solide de dezbatere și consultări privind îmbunătățirea Legii Eficienței Energetice și a modalităților de transpunere a acesteia în practică.

Sesiunile de instruire sunt dedicate dezvoltării și îmbunătățirii PAED-urilor, dezvoltării bugetului acestor planuri de acțiune pentru eficiență durabilă, precum și consolidării responsabilității corporative. În cadrul lor, participanții au posibilitatea de a afla informații cheie necesare creșterii ulterioare a capacității instituțiilor pe care le reprezintă în dezvoltarea și implementarea planurilor de eficiență energetică, conform reglementărilor naționale și europene în vigoare.

Evenimentele organizate de AEEPM de la Suceava debutează marți, 4 iunie a.c., la orele 10.00, la Hotel Continental Strada Mihai Viteazul 4, Suceava, cu workshop-ul dedicat dezbaterilor pe marginea legii în vigoare și vor continua cu sesiunile de instruire conform agendei disponibile aici:

https://managenergy.ro/poca113125/wp-content/uploads/2019/05/Agenda-Workshop-POCA113125-Suceava.pdf

Următoarele evenimente programate în cadrul proiectului Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică – SIPOCA 230 / MySMIS 113125 vor avea loc la Tulcea, în perioada 11-14 iunie a.c.

Pentru mai multe detalii, vizitați https://managenergy.ro/poca113125

CONTACT: Izabella Ghiță, Expert Comunicare, tel: 0723241760, poca113125@gmail.com