Noi sesiuni de instruire și dezbateri privind Legea Eficienței Energetice, în nord-vestul țării, la Baia Mare

Autoritățile locale, instituțiile publice și partenerii sociali sunt așteptați în perioada 21-24 mai a.c. la noi sesiuni de workshop și instruire privind politicile publice alternative pentru dezvoltarea Planurilor de Acțiune de eficientizare energetică.

În perioada 21-24 mai 2019, Asociația Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEMP) organizează la Baia Mare o nouă sesiune de evenimente de tip workshop și instruire din cadrul proiectului Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică – SIPOCA 230 / MySMIS 113125, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Reprezentanții autorităților locale, instituțiilor publice și partenerilor sociali din județele din nord-vestul țării sunt așteptați alături specialiștii în politici publice și dezvoltare de planuri de acțiune pentru eficiență energetică ai AEEMP să pună în dezbatere modalități de transpunere a Legii Eficienței Energetice și posibilitățile de a dezvolta planuri de acțiune și policiti publice alternative în domeniul energetic.

Dedicat informării și instruirii reprezentanților autorităților locale și instituțiilor publice, precum și ONG-urilor și partenerilor sociali, proiectul are ca obiectiv creștere capacității actorilor sociali și a instituțiilor de a dezvolta și implementa planuri de acțiune locale pentru creșterea eficienței energetice, precum și crearea unei baze solide de dezbatere și

consultări privind îmbunătățirea Legii Eficienței Energetice și a modalităților de aplicare a acesteia la nivel local.

În acest context, participanții la workshop-ul de la Baia Mare și la cele trei sesiuni de instruire dedicate dezvoltării și îmbunătățirii PAED-urilor, dezvoltării bugetului acestor planuri de acțiune pentru eficiență durabilă și consolidării responsabilității corporative, vor avea posibilitatea de a afla informații cheie necesare creșterii ulterioare a capacității instituțiilor pe care le reprezintă în dezvoltarea și implementarea planurilor de eficiență energetică, conform reglementărilor naționale și europene în vigoare.

Evenimentele organizate de AEEPM de la Baia Mare debutează marți, 21 mai a.c., la orele 10.00, la Hotel Mara din bulevardul Unirii nr.11, cu workshop-ul dedicat dezbaterilor pe marginea legii în vigoare și vor continua cu sesiunile de instruire conform agendei disponibile aici: https://managenergy.ro/poca113125/wp-content/uploads/2019/05/Agenda-Baia-Mare.pdf

Următoarele evenimente programate în cadrul proiectului Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică – SIPOCA 230 / MySMIS 113125 vor avea loc la Suceava, în perioada 4-7 iunie a.c., și, respectiv, la Tulcea, în perioada 12-14 iunie a.c.

Pentru mai multe detalii, vizitați https://managenergy.ro/poca113125

CONTACT: Izabella Ghiță, Expert Comunicare, tel: 0723241760, poca113125@gmail.com