În urma dezbaterilor organizate în țară și a consultărilor cu reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, ai partenerilor sociali (patronate și sindicate) și ai mediului asociativ (sectorul ONG) din România, Asociația Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului se pregătește să propună o politică publică alternativă în domeniul eficienței energetice.

Dezvoltată în cadrul proiectului ”Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin POCA 2014-2020, propunerea de politică publică este conformă prevederilor HOTĂRÂRII nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările și completările ulterioare.

Numită ”Îmbunătățirea eficienței energetice la nivel local prin dezvoltarea și implementarea de planuri de eficiență energetică”, politica publică ce urmează să fie propusă de AEEPM pornește de la problema unei capacități reduse de conformare a unităților administrativ-teritoriale la cadrul de reglementare a domeniului eficienței energetice. Potrivit „Raportului privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naționale de eficiență energetică”, publicat în aprilie 2016 de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, sunt avute în vedere 105 localități cu peste 20.000 de locuitori și 558 de localități având între 5.000 și 20.000 de locuitori, care se regăsesc sub incidența prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică. Pentru această categorie de localități cele mai frecvente probleme întâmpinate sunt în realizarea și transmiterea planului de îmbunătățire a eficienței energetice sau presupun lipsa datelor de consum în instituțiile publice și la populație, lipsa personalului de specialitate pentru elaborarea planului, lipsa fondurilor pentru achiziția de servicii de consultanță de specialitate.

Cauzele care au generat problema țin, pe de o parte, de interesul scăzut al unităților administrativ-teritoriale pentru subiectul eficienței energetice, iar pe de altă parte, de slaba capacitate a instituției publice responsabile la nivel național cu aplicarea prevederilor legii la nivelul local. În ceea ce privește unitățile administrativ-teritoriale avute în vedere, acestea nu doar că nu consideră tematica eficienței energetice ca fiind o prioritate, însă nu cunosc aproape deloc subiectul, realitate constatată în mod direct în cadrul evenimentelor derulate în cadrul proiectului, la care au fost invitați să participe și reprezentanți ai primăriilor.

Mai mult, o constatare esențială desprinsă din procesul de consultare publică se referă la faptul că starea de fapt din prezent se datorează faptului că Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică a eșuat în atingerea următoarelor două obiective: promovarea mecanismelor de eficiență energetică și a instrumentelor financiare pentru economia de energie și, respectiv, reeducarea și conștientizarea consumatorilor finali asupra importanței și beneficiilor aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice.

Pentru a răspunde la problemele identificate, propunerea de politică publică alternativă a AEEPM are scopul de a reducere impactul negativ asupra mediului, asupra sănătății populației și a condițiilor de viață, generat de consumul de energie de la nivelul tuturor tipurilor de consumatori de energie.

Printre obiectivele propunerii se numără: contribuirea la reducerea consumului de energie și la creșterea eficienței energetice la nivelul tuturor categoriilor de consumatori energetici, contribuirea la eficientizarea aplicării măsurilor de eficiență energetică, stimularea implicării UAT-urilor în conceperea și implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice pentru toate categoriile de consumatori, toate acestea prin îmbunătățirea nivelului de informare și conștientizare în rândul consumatorilor casnici și necasnici cu privire la necesitatea și avantajele reducerii consumului de energie și creșterii eficienței energetice, prin creșterea acurateței, gradului de acoperire geografică și transparenței măsurătorilor cu privire la consumul de energie și rezultatele aplicării de măsuri de eficiență energetică, precum și prin promovarea și susținerea implementării la nivel local a măsurilor de creștere a eficienței energetice, cu privire la clădiri, instalații de încălzire și răcire, iluminat, aparatură și echipamente electronice și electrocasnice, ș.a.

Propunerea de politică publică alternativă va fi făcută publică în perioada imediat următoare și va fi asociată unei campanii intense de mediatizare și advocacy care are ca principal obiectiv punerea pe agenda publică a problemei eficienței energetice conform standardelor impuse la nivel european.