Prioritatea 0: cadrul legislativ trebuie să ajungă să fie în concordanță cu contextul socio-economic actual

8 orașe, 32 de evenimente, peste 60 de autorități locale, parteneri sociali și ONG-uri, acestea sunt datele demersului întreprins de Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului de a pune sub lupă Legea Eficienței Energetice și de a costrui, împreună cu cei interesați, un drum fiabil către perspective și soluții noi.

Input-ul generat de participanții la evenimentele organizate în București, Pitești, Alba-Iulia, Craiova, Timișoara, Baia Mare, Suceava și Tulcea s-a concentrat în special pe punctele de vedere cu privire la aplicarea Legii 121/ 2014 privind eficiența energetică și la modul în care ar putea fi îmbunătățită eficiența energetică la nivel local.

Astfel, probleme generate de forma actuală a legii 121/2014, precum lipsa unei delimitări clare a atribuțiilor instituțiilor și autorităților implicate, lipsa unui set unic de definiții aferente termenilor de specialitate și formulelor de calcul folosite, lipsa elementelor de adaptare la realitățile socio-economice de la nivelul local, lipsa elementelor de stimulare a consumatorului pentru a aplica măsuri eficiente energetic, gradul nesatisfăcător de conștientizare și informare în rândul consumatorilor de toate tipurile, lipsa resurselor umane calificate care să asigure aplicarea legii la nivelul UAT-urilor, lipsa inițiativei de aplicare a sancțiunilor prevăzute de lege – norme de aplicare slabe, și respectiv lipsa fondurilor alocate la nivelul autorităților locale pentru implementarea măsurilor de eficientizare energetică au fost supuse atât dezbaterii, cât și soluționării prin sugestii alternative de intervenție directă la nivel local.

Printre soluțiile identificate se numără: derularea, cu finanțare din bugetul național, a campaniilor de informare și educare a consumatorilor; clarificarea la nivel legislativ a atribuțiilor fiecărei entități responsabile la nivel național și local (Cine? Cu ce se ocupă? De ce anume răspunde?); introducerea unor măsuri de asigurare a transparenței calității serviciilor furnizate; introducerea unor măsuri de recompensare și flexibilitate în negocierea tarifelor pentru consumatorii „eficienți energetic” (consum redus, folosire alternativă de energie regenerabilă); precum și dezvoltarea și implementarea de standarde de cost.

Conform celor observate în cadrul celor 32 de evenimente derulate în București și în țară, atât reprezentanții autorităților și instituțiilor publice, precum și cei ai patronatelor și sindicatelor se așteaptă ca aspectele normative și cadrul legislativ să ajungă să fie în concordanță cu contextul socio-economic actual. Un nivel mai ridicat de informare a publicului, o mai bună comunicare între cetățeni, autorități locale și autorități naționale, precum și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de operatori se numără de asemenea printre așteptări.

În acest context, este deja evident că promovarea tematicii eficienței energetice, derularea de campanii de informare a publicului, realizarea unei informări corecte a consumatorilor de către operatorii de energie, inventarierea și monitorizarea consumatorilor și a tipurilor de consum generate de aceștia, sprijinirea de către Guvern și Parlament a propunerilor autorităților locale și ale societății civile, derularea de programe de finanțare de proiecte pentru implementarea de măsuri de eficientizare energetică, realizarea de acțiuni de schimb de experiență și bune practici, implementarea unui sistem electronic de monitorizare a consumului de energie și a eficienței energetice – informatizarea gestiunii consumului la nivel local, aplicarea unor măsuri de stimulare a utilizării surselor regenerabile de energie și aplicarea de sancțiuni pentru consumatorii care nu respectă legea se numără printre acțiunile necesare ce trebuie întreprinse, atât de autoritățile centrale, cât și de fiecare partener local, social sau ONG în parte, pentru îmbunătățirea acestui sector în România.

În pofida unei anumite lipse de interes din partea anumitor decidenți față de schimbările legislative dorite de autoritățile locale sau a nivelului scăzut de preocupare pentru subiect al consumatorilor, obiectivele de a creștere numărul de consumatori care aplică măsuri de eficiență energetică, de a reducere consumul de energie, de a reducere emisiile de CO2, de a orienta economia către surse de energie sustenabile și de a îmbunătăți nivelul de independență energetică sunt în aceeași măsură priorități europene și beneficii clare pentru o dezvoltare durabilă.