OBIECTIVUL PROIECTULUI

este dezvoltarea capacității de formulare și promovare de politici publice de către AEEPM și alte organizații în domeniul asigurării eficienței energetice prin elaborarea și implementarea planurilor de eficiență energetică.

DETALII

PROIECT SELECTAT

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.
Cod proiect SIPOCA 230
MySMIS 113125

DETALII

PROIECT COORDONAT DE

DETALII

REZULTATELE PROIECTULUI

Propunere de politică publică cf. Hotărârii nr. 775/2005

Planul de acțiuni pentru implementarea politicii publice

Analiza beneficiarilor - implementarea Legii 121/2014

Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

VREI SĂ NE DEZVOLTĂM ÎMPREUNĂ?

ÎNSCRIETE ÎN GRUPUL ȚINTĂ