Membrii organizației sunt:

 • grupuri de consumatori
 • producători și distribuitori de energie
 • organizații sociale și de afaceri
 • autorități publice
 • experți
 • organizații și asociații ale acestora

cu interes în aplicarea unor măsuri și planuri de acțiune pentru utilizarea rațională a energiei și dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă pentru a asigura o dezvoltare durabilă a comunităților în care locuiesc și/sau își desfășoară activitatea.

Ca membru al organizației beneficiați gratuit de expertiza acumulată de AEEPM, în domenii legate de dezvoltarea durabilă, din 2007 până astăzi:

 • suport oferit comunităților locale în definirea de strategii și planuri locale de acțiune
 • colaborări in proiecte europene în parteneriat durabil cu o vastă rețea de parteneri naționali și europeni
 • implementare de SEAP-uri (Planuri de Acțiune Locală)
 • promovarea de politici naționale pentru dezvoltare durabilă
 • promovarea de politici și planuri de acțiune locale
 • gestiunea de fonduri europene nerambursabile
 • reprezentarea intereselor municipalităților pe plan național și european
 • organizarea de conferințe
 • mobilizarea și motivarea stakeholderilor reprezentativi
 • implementarea de proiecte cu finanțări nerambursabile
 • dezvoltarea şi promovarea de iniţiative locale prin intermediul schimbului de experienţă, transfer de know-how şi punerea în aplicare a proiectelor comune

Precum și de toate celelalte drepturi și obligații prevăzute de Statutul Asociației pentru membri ei.

Calitate de membru, cu drepturi depline, al Asociației „Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului” se obține după ce pargurgeți 3 (trei) pași simpli:

 • decărcați, acesând likurile de mai jos, Statutul AEEPM și Cererea de adeziune potrivită pentru dumneavoastră (autoritate publică/organizație/expert)
 • citiți-le cu atenție și dacă aprobați conținutul trimiteți pe adresa Agenției Cererea de adeziune semnată de persoana autorizată să vă reprezinte
 • Consiliul Director al Agenției va supune votului Adunării Generale Cererea dumneavoastră și începând cu data aprobării ei beneficiați de toate drepturile și obligațiile prevăzute de Statut pentru membrii Agenției.

Vă așteptăm alături de noi, pentru ca împreună, să facem din comunitățile în care lucrăm și/sau locuim un loc mai bun pentru noi, copiii noștri și pentru generațiile viitoare.

Adresa AEEPM:
25 Bdul. Iancu de Hunedoara, parter, ap.83
011732 – București, Sectorul 1
La Stația de Metrou Piata Victoriei

Telefon/Fax: 004(021) 311-6690

Email: office [at] managenergy.ro