Proiectul SPEEDIER a primit finanțare din programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în baza acordului de finanțare nr. 847034.
vezi mai multe: www.speedierproject.eu