Numeroase orașe din România angajate în inițiativa europeană „Convenția Primarilor pentru Climă și Energie” au demonstrat dorința de a pune in mișcare tranziția energetică, dar totodată nu toate reușesc să acționeze. De altfel puține sunt orașele care au dezvoltat planuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice, anticipând vulnerabilitățile teritoriilor. Schimbul de cunoștințe cu privire la aceste aspecte, discuția despre instrumentele si metodologiile eficiente, precum și confruntarea experiențelor poate fi benefică pentru autoritățile locale care doresc să accelereze tranziția energetică.
Acest workshop a fost oportunitatea de a explora sinergiile între strategiile energetice si climatice naționale și cele ale Convenției, de a prezenta noutățile inițiativei și de a discuta despre instrumentele disponibile. Printre participanți au fost orașe semnatare si non-semnatare ale Convenției, asociații de autorități regionale/locale, agenții de energie si reprezentanți la nivel național si european, primari, ministri responsabili cu gestiunea Fondurilor Europene și reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții (75 participanți).

 1. CoM_Bucharest_07112017
 2. DSC_0010
 3. DOBF7H9XkAEN3bB
 4. Mihaela Toader – ministru secretar de stat
 5. Tudorache – Mihaela Toader
 6. DSC_0035
 7. DOBNl8VXkAA_0rI
 8. DOCRscLXUAA7Kog
 9. DSC_0070
 10. DSC_0067
 11. DOB8B8CWAAEKrLS
 12. DSC_0035
 13. DOB_mnrWkAIv47e
 14. DSC_0003
 15. DOCNuImX4AA0L2o

Organizatorii workshopului: Covenant of Mayors Office, ALEA, AEEPM, FEDARENE

7 Noiembrie 2017, București, Hotel Capitol – Sala Luvru

Agenda:

> Eero Ailo

Comisia Europeană, DG Energy
:: Evoluții recente ale politicii Uniunii Europene pentru Energia Durabilă și Climă, vezi prezentarea

> Mihaela Virginia Toader

Secretar de stat, MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE (MDRAPFE)
:: Prezentarea oportunităților naționale de finanțare

> Reinhard Six

Banca Europeană de Investiții (EIB)
Serviciile tehnice și financiare ale Băncii Europene de Investiții pentru proiecte locale de eficiență energetică, vezi prezentarea

> Elodie Bossio

FEDARENE – Covenant of Mayors Office
:: Noile evoluții ale Convenției Primarilor pentru Climă și Energie, vezi prezentarea

> Irina Nicolau

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)
:: Prevederile legislative privind atribuțiile autorităților locale în politica de eficiență energetică, vezi prezentarea

> Daniel Tudorache

Primar Sectorul 1 al Municipiului București
:: Sectorul 1 al Municipiului București – Model de guvernanță locală, vezi prezentarea

> Silvia Vlăsceanu

director executiv, ACUE
:: Convenția Primarilor pentru Climă și Energie: un instrument pentru programare în procesul de îmbunătățire a eficienței energetice

> Csaba Borboly

Judetul Harghita, CoR si Convenția Primarilor pentru Climă și Energie
:: Ambasadorii Comitetului European al Regiunilor și ai Convenției Primarilor pentru Climă și Energie, vezi prezentarea

> Valentin Voinica

Primăria Municipiului Alba Iulia
:: Implementarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) și a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) în contextul inițiativei Alba Iulia Smart City 2018, vezi prezentarea

> Monica Jorj

Agenția de Dezvoltare Regională Centru
:: Aspecte practice privind accesarea de către autoritățile locale a fondurilor europene (POR), vezi prezentarea

> Irina Tatu

Agenția pentru Managementul Energiei și Protecției Mediului Brașov (ABMEE)
:: Dezvoltarea unui plan de adaptare în cadrul Convenției Primarilor – Primele exemple din România, vezi prezentarea

> Ramona Tanasă

Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est
:: Consolidarea capacității actorilor locali pentru planificarea și implementarea măsurilor privind energia durabilă și adaptarea la schimbările climatice – proiectul Empowering, vezi prezentarea

> Mihai Tudorancea

TUD Consulting
:: Contractarea Performanței Energetice în sectorul public – perspective- rezultatele proiectului guarantEE, vezi prezentarea

> Florin Andronescu

director, Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA)
:: Observatorul energetic ANERGO – instrument de bază în sprijinul semnatarilor CoM în realizarea/implementarea Planurilor de Acțiune privind Energia Durabilă PAED/PAEDc, vezi prezentarea

:: Spre o armonizare a planificării energetice durabile (PAED) cu cea a mobilității urbane (PMUD) de către municipalități – experiența proiectului SIMPLA, vezi prezentarea

> Ion Dogeanu

director executiv, Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului București (AEEPM)
:: Foaia de Parcurs pentru Eficiență Energetică și platforma online de instrumente pentru eficiență energetică www.publenef-toolbox.eu – rezultate ale proiectului PUBLEnEf, vezi prezentarea

Moderatorii evenimentului:
Florin Andronescu (ALEA)
Ion Dogeanu (AEEPM)