Acasă

Acasă
Acasă2019-09-05T17:39:59+03:00
Loading...
Raportul a fost  livrat în cadrul proiectului MESHARTILITY. Acest document poate fi descărcat de aici
Recomandări făcute în cadrul proiectului MESHARTILITY. Acest document poate fi descărcat de aici
Acest manual de training pentru întocmirea unui SEAP poate fi descărcat de aici.
Publicat în Arena Construcțiilor. Acest articol poate fi descărcat de aici.
Publicat în Arena Construcțiilor. Acest articol poate fi descărcat de aici
Publicat în Arena Construcțiilor. Acest articol poate fi descărcat de aici
Vezi mai mult

Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM) este o entitate juridică, independentă, fondată în anul 2007, la inițitiva Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, co-finanțată de Comisia Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe, organizată ca ONG.

Agenția este un ONG aflat în slujba comunităților locale.

Agenția este o unitate de management pentru proiecte locale, regionale și naționale, în domeniul dezvoltării durabile, energie sustenabilă și pentru protecția mediului.

Membrii organizației sunt grupuri de consumatori, producători și distribuitori de energie, organizații sociale și de afaceri și autorități publice interesate în aplicarea unor măsuri și planuri de acțiune pentru utilizarea rațională a energiei și dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă pentru a asigura o dezvoltare durabilă a comunităților în care locuiesc și își desfășoară activitatea.

Agenția este fondată cu scopul de a deveni o entitate juridică respectată în comunitatea locală, capabilă să capitalizeze expertiză și să influiențeze politicile locale, regionale și naționale în cea ce privește producția și modul de utilizare a energiei precum și dezvoltarea de surse regenerabile de energie.

Scopul agenției este de a sensibiliza obișnuința de consum, stimularea dezvoltării de noi surse de energie regenerabile, difuzarea de informații privind bunele practici internaționale în domeniu, publicarea de buletine de informare care să ajute la educarea tuturor actorilor implicați în domeniu, să promoveze creșterea eficienței energetice, precum și consumul de energie din surse regenerabile și diseminarea experienței cu actorii europeni cu experiență și proiecte de succes.

Vezi mai multe despre noi!

Vezi mai mult

Suntem membri:

 • European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment

  FEDARENE logo

 • Parteneriatul Global pentru Apă

  gwp

 • Federația Agențiilor Române de Energie

  FAREN

SEAP Sectorul 1 al Municipilui București

„MARATHON 2020” SEAP-ul Sectorului 1 al Municipiului București a fost aprobat de Consiliul Local în Septembrie 2011 având ca pilon principal Reabilitarea termică a locuințelor iar ca țintă pentru 2020 transformarea comunității în prima comunitate eficientă energetic din România.

Parteneri media

 • Green Report

  green_report

 • ARENA Construcțiilor

  arena

Agenția este un proiect co-finanțat din fonduri Intelligent Energy Europe

                            

Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM) este o entitate juridică independentă stabilită ca ONG la inițiativa Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Intelligent Energy Europe co-finanțată prin Grantul EIE/TYPE2/06/159/SI2.442669

.

Disclaimer

Informațiile prezentate pe www.managenergy.ro nu reprezintă neapărat poziția persoanelor sau instituțiilor care au fondat sau finanțat acest NGO și nu angajează în nici-un fel răspunderea acestora pentru nici un fel de pierderi (directe, indirecte sau circumstanțiale) produse prin utilizarea acestor informații. Deși se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, informațiile prezentate nu sunt garantate și nu ne asumăm răspunderea pentru nici un fel de pierderi (directe, indirecte sau circumstanțiale) produse prin utilizarea acestor informații. Vă rugăm contactați persoanele și instituțiile la care se face referire pe acest website pentru confirmarea informațiilor și datelor prezentate.

NGO – în slujba comunităților locale!

Agenția este o unitate de management pentru proiecte locale, regionale și naționale, în domeniul dezvoltării durabile, energie sustenabilă și pentru protecția mediului.
Agenția ajută comunitățile locale să-și formuleze strategiile în domeniul energiei și protecției mediului și susține comunitățile locale în cea ce privește asigurarea informării publicului și a comunității de afaceri, a conștientizării acestora asupra problemelor curente în domeniu, precum și a consilerii la începerea și derularea proiectelor cu componentă energetică și de protecția mediului înconjurător.
Agenția este fondată cu scopul de a deveni o entitate juridică respectată în comunitatea locală, capabilă să capitalizeze expertiză și să influiențeze politicile locale, regionale și naționale în cea ce privește poducția și modul de utilizare a energiei precum și dezvoltarea de surse regenerabile de energie
Go to Top